Der foregår noget i Traction Avant Danmark. Der er altid træf og møder i kalenderen. Derudover har vi en mængde faste aktiviteter.


Klik på billedfrisen for at se fotos fra tidligere afholdte klubarrangementer

Sommertræf
Den store årlige begivenhed er klubbens Sommertræf, der afholdes i august/september, forskellige steder i landet. Sommertræffet
strækker sig over en weekend og samler ofte 60-80 biler. Som regel med deltagelse af venner fra vores udenlandske søsterklubber,
især fra Holland, Sverige og Norge. Indkvartering sker til rimelige priser på højskoler, feriecentre og lignende steder.
Blandt aktiviteterne på Sommertræffene er køreture, stumpemarked, festmiddag lørdag aften, klubbens generalforamling osv.

Klubmøder
I vinterperioden holder vi faste, månedlige klubmøder. Møderne kører i faste rammer i Roskilde og i det sydlige Jylland.
Der er næsten altid stort fremmøde! Vi hygger os, snakker og følger med i hvad der rører sig i garagerne hos hinanden.

Værkstedsmøder
Et gang om året eller to, bliver der afholdt værkstedsmøder, hvor vi samles om praktiske opgaver - f.eks. renovering af vandpumper
eller fremstilling af ledningsnet. På disse møder er der ekspertise til stede og fordel ved fælles indkøb af materialer mv.

Andre arrangementer
Vi har mange initiativrige medlemmer som inviterer til møder og ture lokalt rundt i landet. Efterhånden er det blevet tradition at vi hvert
forår kører på fælles skovture i både Øst- og Vestdanmark.

Klubbladet
Attraction udkommer 4 gange om året - bladet startede helt tilbage i 1963! TAD har været med siden 1983. Mere om klubbladet her.

Butik, bibliotek og arkiv
Bestyres af Erik Hougaard i Vejle. Butikken har et lille udvalg af reparationshåndbøger, reservedelskataloger samt andre ting, der
sælges til meget rimelige priser. I biblioteket findes en del litteratur - bøgerne kan lånes mod betaling af porto. Gamle numre af
klubbladet samt diverse arkivalia, også fra klubbens tidlige år findes også her.

Værktøjsudlåning
Klubben råder over to sæt specialværktøj til de almindeligst forekommende reparationsopgaver på bilerne.

Vognregistrering
En vigtig opgave i klubben er at lave historiske registreringer af bilerne. Vi forsøger at samle alle oplysninger om hver enkelt bil, både
de eksisterende biler, og dem som ikke findes mere. Registret har hjulpet mange medlemmer til oplysninger om deres bils historie
og tilmed gjort det muligt at finde dokumentation til biler, der på grund af manglende papirer ellers ikke var kommet ud at køre! Men
registret giver også vigtige bidrag, når vi skal fortælle bilernes historie i Danmark.