Check denne side jævnligt. Her er både nyheder og aktuelle meddelelser til og fra medlemmerne!

Generalforsamlingreferatet 2023
Referatet er nu klart og kan ses her.
(12/9-2023)

Ny bestyrelse
Uroen i toppen af Traction Avant Danmark er ophørt. Bestyrelsen holdt i går møde og er på plads med Søren Lang som fungerende formand frem til næste generalforsamling. Vi kunne også byde Henrik Rasmussen velkommen i bestyrelsen, som nu består af Hans-Henrik, Claus, Henrik og Søren.
Den gamle hjemmeside fungerer nu, men flyttes snart til en ny adresse: www.tractionavant.dk. Den hidtidige hjemmeside på www.traction-dk.club er lukket.
Indtil den nye hjemmeside virker, kommunikerer bestyrelsen primært via klubbens facebookside.
Alle datoerne for aktiviteter de næste tre måneder er lagt op allerede, både på Facebook og den gamle hjemmeside (her).
Vi deltager på bilmessen i Fredericia 1-2 april. Kom forbi vores fælles stand.
I kan også glæde Jer til næste nummer af Attraction, hvor de smukke biler er gået til filmen, og der kommer snart en invitation til årets sommertræf.
Vi ses derude.
(10/3-2023)

Generalforsamlingreferatet 2022
Referatet er nu klart og kan ses her.
(25/8-2022)

Generalforsamling 2022
Hermed indkaldes alle medlemmer af Traction Avant Danmark til klubbens ordinære generalforsamling
Søndag den 21. august 2022 kl. 10.00
- på Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns.
Dagsorden iht. klubbens vedtægter. NB: Alle medlemmer er velkomne, også uden deltagelse i træffet.
Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer med posten.
(1/8-2022)

Orientering fra formanden
I år skal der på generalforsamlingen vælges en ny formand til klubben. Efter mange overvejelser har jeg besluttet at jeg ikke genopstiller som formand for klubben. Jeg har været i bestyrelsen fra 1997 til 2007 og formand fra 2007-2022 – ialt 25 gode år – nu er tiden inde til nye friske kræfter.
Så hvis der er nogen som kunne have lyst til at overtage posten er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen af hensyn til koordinering.
Carsten Thylgård har meddelt at han ikke genopstiller, så er der også brug for et nyt bestyrelsesmedlem.
Mvh – Eugenio Lai
(1/8-2022)

Generalforsamlingreferatet 2021
Referatet er nu klart og kan ses her.

Klubmøder i Nordjylland
Hans-Henrik Sørensen prøver (igen) at se om der kan være basis for (faste) garagemøder i det nordjyske for TADs medlemmer. Det vil være à la møderne i Roskilde – ingenting på programmet – men masser af (traction)nørderi. Der er foreløbig programsat et møde den 18/10, så må vi se om der bliver stemning for flere. Se også aktivitetskalenderen.
(8/10-2021)

Generalforsamlingreferatet 2020
Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at referatet fra vores seneste generalforsamling er mangelfuldt i forhold til klubbens vedtægter. Der mangler klubbens økonomiske nøgletal. De kommer derfor her som side 4 i en opdateret udgave af referatet.
(13/3-2021)

Attraction 329
Januarnummeret er forsinket en uges tid – der bliver sat labels på her i starten af januar, og bør være medlemmerne i hænde omkring den 12.
I kan glæde jer til dette nummer med vores nye redaktør Søren Prien – vi vil være glade for feedback. Tak til alle der har bidraget til januarbladet!
Deadline til næste nummer er den 20. februar – HUSK, at det er medlemmernes bidrag, der skaber bladet. Alle idéer, forslag og indlæg sendes til redaktionen.
Godt nytår til alle!
(29/12-2020)

Generalforsamlingen 2020
Så er referatet fra generalforsmlingen 3. oktober klar. Det kan hentes her.
(29/12-2020)

Generalforsamlingen 2020
Så er der dato på årets generalforsamling: Den 3. oktober, på Strib Automobilmuseum. Se indkaldelse på kalendersiden.
(10/8-2020)

Sommertræf 2020
Træfgruppen, har sammen med bestyrelsen i TAD, valgt at aflyse sommertræffet d. 28.- 30. august 2020.
De af jer der har betalt, får automatisk beløbet tilbage.
Vi kan meddele, at sommertræffet 2021 bliver i weekenden d. 10.-12. september på Agerskov Kro og Hotel, og det glæder vi os til.
Mange hilsner og på gensyn fra Træfgruppen
Inge og Niels - Ingermargrethe og Jørgen - Grethe og Christian.
(14/5-2020)

Generalforsamlingen 2020
Generalforsamling skulle have været afholdt på sommertræffet, den bliver udskudt til et senere tidspunkt i år.
Vi arbejde på at finde en passende løsning og vi vil vender senere når beslutning er truffet, med en ny indkaldelse.
mvh – TAD bestyrelsen.
(14/5-2020)

Meddelelse fra Traction Avant Danmark omkring etablering af AC-DK
På bestyrelsesmøde lørdag den 25. januar 2020 er det blevet besluttet at TAD ikke er i stand til at opfylde de minimumskraver for at gennemføre et oprettelse af AC-DK. Efter to år forsøg på at etablere et national AC, følte TAD’s bestyrelse at opbakningen fra medlemmer ikke var stor nok. TAD har efterlyst i denne periode, medlemmer som ville melde sig frivilligt til denne opgave uden resultat, derfor er vi kommet til denne beslutning
for at ikke forsinke processen yderligere. Med oprettelse af et national AC-DK havde man tænkt at styrke kommunikationen mellem
de danske Citroënklubber og AC Internationale i Frankrig som er forbindelsesled til Citroën Automobiler, samt de lokale forbindelse såsom forhandlernet. Med denne beslutning vil TAD ikke forhindre de andre klubber om at ikke blive ved med at forsøger et etablering af AC-DK. Der skal præcisere at beslutning herover ikke vil påvirke andre forme af samarbejde med de andre Citroënklubber.
• TAD forsætter at støtte eventuelt ACI delegeret i lige fod som de andre klubber.
• TAD er interesseret i at blive orienteret fra AC-DK om nyheder.
• TAD vil stadig deltage i det årlige klubmøde.
TAD bestyrelse - Februar 2020.
(14/5-2020)

Referat fra generalforsamlingen 2019
Så er vi fået referatet fra den seneste generalforsamling, afhold på Sommertræffet i Viborg. Referatet er skrevet af Jørgen Hove (og ikke, som det kan se ud, af Søren Lang). Forslaget vedr. en eventuel fremtidig tilknytning til Dansk Veteranbilklub blev behandlet under pkt. 7 og er indsat som sidste side i referatet. Referatet kan hentes her.
(10/11-2019)

Sommertræf 2020
Allerede nu ligger det fast, at Sommertræf 2020 bliver afholdt i Sønderjylland, på Agerskov Kro & Hotel. Datoerne er weekenden, den 28-30 august.
(26/9-2019)

Citroën 100 år – fejres på Græsted Veterantræf
Igen i år holder Krybebaands-societetet lejr i Græsted i Pinsen. Det er med "fuld pakke", dvs. alle tre dage (8-9-10 juni) og med hele udstyret, incl. passende beklædning, store telte, rejsegrammofon og ture i den veltrimmede Kégresse.
Vi fejrer Citroëns 100-års jubilæum, med ekstra plads til masser af biler og håber på solidt fremmøde fra medlemmerne af TAD!
Hent den officielle invitation fra Societetet her.

Rabat til Fredericia-messen
Skal du til Fredericia-messen her i april? Så kan du få 50% rabat ved online-køb af billetter til om søndagen (den 7. april). Her skal du indtaste en rabatkode: 488318bmbf19cit50
– du kan faktisk copy-paste den herfra!
(21/3-2019)

Der er post på vej
Om få dage udsender vi kontingentopkrævning for 2019. Samtidig modtager I den nye trykte medlemsliste samt indbydelse til årets Sommertræf!
(21/2-2019)

Fredericiamessen 6-7. april
Hjælp og arbejdskraft søges! Vi kan godt bruge nogle friske folk til at hjælpe med at passe vores stand – og diverse praktisk arbejde.
Kontakt Eugenio!
(21/2-2019)

Attraction 321
Januarbladet skulle være udkommet pr. 1. januar, men er af forskellige grunde blevet lidt forsinket. Men det er nu på vej!

Generalforsamlingen 2018
Så kom (omsider!) referatet fra sidste års generalforsamling i Marstal! Det kan læses her.
(5/1-2019)

Medlemsliste 2019
Den trykte medlemsliste er nu så godt som færdig! Bestyrelsen har i mellemtiden besluttet at vente med udsendelsen, så listen sendes ud sammen med kontingentopkrævning for 2019. Måske er det dit held! For nu kan du nemlig nå at kontrollere, om du står med de rigtige kontaktoplysninger. Det hele, inklusive vejledning, findes under punktet Bestyrelse m.m. i menuen til venstre. Du kan også gå direkte til medlemsregistret ved at klikke her.
OBS! Hvis du har ændringer, som skal med i den trykte medlemsliste, bedes du meddele det til jmn@traction.dk – ellers kommer det ikke med!
(13/11-2018)

Generalforsamling 2018
Hermed indkaldes alle medlemmer af Traction Avant Danmark til klubbens ordinære generalforsamling på Ærø Hotel, Egehovedvej 4, 5960 Marstal, søndag den 19. august 2018 kl. 10.00.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter.
Alle medlemmer er velkommen på generalforsamlingen, uanset om man deltager i Sommertræffet eller ej.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
(2/5-2018)

Annoncer her på tractionavant.dk
Der er ved at være rigtig mange annoncer, som ser ud til at være forældede – og folk er åbenbart ikke så skarpe til at melde tilbage, hvis deres annonce er uaktuel.
Om kort tid sletter vi alle annoncer, der er over 6 måneder gamle! Hvis du fortsat gerne vil have din annonce på, så skriv til jmn@traction.dk.
(8/4-2018)

Sommertræf 2018
Så ligger det fast: TAD SOMMERTRÆF 2018 bliver i weekenden 17.-19. august på Ærø. Der vil snarest blive udsendt invitation med program og betalingsoplysninger m.m.
Skulle du have spørgsmål, der ikke kan vente på svar til invitationen kommer, skal du være meget velkommen til at ringe eller sende en mail til Jørgen Hove på telefon 40 20 40 18, mail: tad@7-11-15.dk.
(28/3-2018)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt lørdag den 3. februar. Kontakt os, hvis du har ting, du synes bør tages op på mødet.
(17/1-2018)

Generalforsamlingsreferat 2017
Referat fra generalforsamlingen i Fredericia finder du her.
(17/12-2017)

Biler på auktion
L'Aventure Peugeot Citroën DS har idag udsendt en pressemeddelelse om salg af 65 biler fra Conservatoire Citroën. God eller dårlig nyhed? Auktionen finder sted den 10. december. Se pressemedelelsen her.
(7/11-2017)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt lørdag den 18. november. Kontakt os, hvis du har ting, du synes bør tages op på mødet.
(7/11-2017)

Garageaftener på Sjælland
Så er vi klar til garageaftenerne på Sjælland! Er der nogen som har lyst til at vise garagen og bilen til medlemmerne? Så er chancen der nu. Hvem vil være vært? Vi kan både lide de beskidte og de rene garager! Tilmelding til formanden på eugenio@traction.dk.
Vi bestræber os på at holde garageaftener den sidste onsdag i hver måned – kl. 20:00.
(10/5-2017)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt søndag den 8. januar. Kontakt os, hvis du har ting, du synes bør tages op på mødet.
(11/12-2016)

Sommertræf 2017
Det kan nu oplyses, at Sommertræffet i 2017 bliver på Hotel Trinity i Fredericia. Datoerne er 18-20. august.
(30/11-2016)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt lørdag den 3. september. Kontakt os, hvis du har ting, du synes bør tages op på mødet.
(31/8-2016)

Generalforsamlingen
Referatet fra årets generalforsamling den 22. maj i Skærbæk finder du her.

Garage-stafetten - ny aktivitet i klubben
Nu prøver vi at starte en tradition: Vis din garage og din bil! Stand underordnet - men du får mulighed for at høre mange(s) meninger og måske få hjælp til dine projekter. Du er ikke forpligtet til andet end at lukke garageporten op.
Vi satser på at gøre det til en fast aktivitet, hver den sidste onsdag i måneden, og har sat de første par arrangementer ind i klubkalenderen. I første omgang befinder vi os i Østdanmark, men håber selvfølgelig at noget tilsvarende kan komme igang i vest.
Kontakt gerne Eugenio, hvis du har lyst til at være garagevært!
(9/3-2016)

Indkaldelse til generalforsamling 2016
Hermed indkaldes alle medlemmer af Traction Avant Danmark til klubbens ordinære generalforsamling på Skærbæk Fritidscenter, Storegade 46, 6780 Skærbæk, søndag den 22. maj 2016 kl. 10.00.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter.
Alle medlemmer er velkommen til Generalforsamlingen, også selv om de ikke deltager i Sommertræffet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
(26/1-2016)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt søndag den 21. februar. Kontakt os, hvis du har ting, du synes bør tages op på mødet.
(26/1-2016)

Sommertræf 2016
Har du modtaget invitationen med post? Ellers kan den hentes på Kalender-siden, sammen med tilmeldingsblanketten.
(26/1-2016)

Generalforsamlingsreferat
Referatet fra generalforsamlingen afholdt i 2015 gik hen og blev en smule forsinket. Men der kan nu ses her.
(26/1-2016)

Post på vej
Kontingentopkrævning, invitation til Sommertræffet samt indkaldelse til generalforsamling 2016 er nu sendt til alle medlemmer. Hvis det ikke dukker op i postkassen i nærmeste fremtid, så giv lige besked til kassereren!
(25/1-2016)

Sommertræf 2015
Så er et usædvanlig vellykket Sommertræf 2015 slut - en fantastisk weekend på Sydfyn, med det absolut bedst tænkelige vejr. Tak til alle - selvfølgelig især til træfgruppen som har klaret opgaven perfekt.
Kim Kvist Hansen har lavet en fin lille viideofilm, der allerede nu kan ses på Youtube. Klik her.
(23/8-2015)

Ændring i Aktivitetskalenderen
Klubmødet i Sønderjylland den 8. oktober er i klubbladet annonceret hos Christian Friis i Bredebro. Dette er ændret, så klubmødet i stedet bliver afholdt hos Jørgen Krogh-Christensen i Haderslev. Kalenderen
(28/6-2015)

Sommertræf 2015
Invitationer og tilmeldingsblanketter er udsendt og burde være modtaget af alle medlemmer. Ellers kan de findes på kalendersiden.
(10/6-2015)

Billetter til Græsted Veterantræf
Klubben har fået tildelt 15 gratis endagsbilletter. Medlemmer som ønsker at deltage i træffet kan kontakte formanden på eugenio@traction.dk
Første til mølle princip, en billet pr. klubmedlem pr. dag.
Eventuelle overskydende billetter tages med til træffet, og kan hentes ved at ringe på 23 262870
Derefter kan der købes udstillierbilletter til reduceret pris på følgende link: http://veterantraef.billetexpressen.dk/event/page/1/list
Bemærk at børn under 14 år ikke behøver billet.
Klubstanden er på 12x15 meter. Når pladsen er fyldt, skal man holde på den såkaldte "klub overflow" ved siden af, se kortet her.
Mere info på www.veterantraef.dk
(20/5-2015)

Tjek kalenderen
Der er flere nye ting i kalenderen – Græsted, Københavnerarrangement og noget om strøm
(20/5-2015)

Sommertræf 2015!
Det ligger nu fast, at sommertræffet bliver i Svendborg, den 21-23. august!
Vi skal bo samme sted som i 2007, nemlig på Hotel Christiansminde. Men derudover bliver det jo nok et ganske andet træf, men nye ture til spændende steder.
Træfgruppen består indtil videre af Bjarne Grønholt, Finn Lyster og Eugenio Lai, men der er masser af plads til flere glade arrangører!
Invitationerne bliver udsendt i slutningen af april. Det er lidt senere end vi plejer, så hermed en opfordring til at alle noterer datoen nu - og reagerer med en ikke alt for sen tilmelding, når I har fået invitationen!
Så snart der er nyt at fortælle, vil I kunne finde det på klubbens hjemmeside.
Vi glæder os til et dejligt Sommertræf!
(19/3-2015)

Hjemmesiden
Vi har været igennem lidt besværligheder i forbindelse med flytning af vores hjemmeside til et nyt og mere sikkert webhotel. Det medførte at hjemmesiden var nede i nogle timer, og at det ikke har været muligt at opdatere den i nogle dage. Men nu kører det hele igen.
Selvom det grænser til det utænkelige, så kan det jo ske igen at der bliver problemer. Men så har vi jo klubbens Facebookside til hurtige meddelelser. Så det kan være godt at have en Facebook-profil og tilmelde sig TAD-gruppen. Man behøver jo ikke at bruge Facebook til andet, hvis man ikke har lyst.
(19/3-2015)


Sommertræf 2015???
TAD sommertræf 2015, bestyrelsen har været i gang med at finde egnede steder og arrangører til årets træf, uden det store held indtil nu. Vi er nu løbet tør for muligheder! Derfor vi vil spørge samtlige medlemmer, om nogen gør sig tænker om at være med i et arrangementsgruppe. Alle ideer er velkomne, helst noget konkret, som for eksempel hvor det kan holdes, mm.
Dette haster nu da vi ikke har meget tid tilbage.
Hilsen Eugenio Lai
(1/3-2015)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde lørdag den 21. februar. Kontakt bestyrelsen hvis du har emner, du gerne vil have taget op.
(13/2-2015)

Kontingent 2015
Nu er kontingentopkrævningerne for 2015 sendt ud, og kassereren ser frem til at alle betaler deres kontingent rettidigt. Skulle du ikke modtage opkrævningen, kontakt da venligst kassereren på hanshenrik@stofanet.dk eller overfør 400,- kr. til klubbens konto. Husk afsender. Kontooplysningerne findes både i bladet og her på hjemmesiden.
(24/1-2015)

Gamle klubblade
Eugenio har gjort et stort arbejde og scannet en masse TAD-sider i de gamle Attraction. Bladene er OCR-scannet - det betyder at man kan søge på ord i teksten. Nu har vi lagt de første ud - fra nr. 127, det første blad fra marts 1983, til Attraction 222, som er det sidste nummer før vi fik det kvadratiske format i 1999.
Der arbejdes videre med at producere pdf-udgaver af de nyere blade. De vil blive lagt ud efterhånden som de bliver færdige.
alle og enhver kan læse vores gamle blade – men der vil ikke blive digitale udgaver af blade, der er under to år gamle.
Husk at man også kan finde et regneark, som gør det muligt at søge efter artikeler i bladene. Det hele er her.
(10/1-2015)

Nye ledningsnet-dage er under planlægning!
Hører du til dem, der trænger til et nyt centralnervesystem i bilen? Vi lægger op til nye ledningsnet-dage - sandsynligvis til efteråret. Der skal købes fælles materialer ind, så vi er nødt til at vide noget om hvor mange, der vil være med. Kontakt Eugenio snarest!
(10/1-2015)

Svenska B11 Klubbens Sommermöte 2015
Næste års træf i Sverige er ikke uoverkommeligt langt væk – Ronneby i Blekinge. Vi er inviteret. Se kaldendersiden
(20/11-2014)

Opdatering af hjemmesiden
Grundet et hackerangreb, har vores webudbyder været nødt til at ændre passwords og indstillinger til serveren. I den forbindelse opstod et problem, som resulterede i at det ikke har været muligt at opdatere hjemmesiden i et stykke tid. Nu er der heldigvsi hul igennem igen. Eders ydmyge webmoster beklager, hvis det har medført gener. Nu er vi klar til at komme videre med diverse planlagte tiltag.
(18/11-2014)

Generalforsamlingen 2014
Referatet kan hentes her.
(6/9-2014)

TAD er på Facebook
Så er vi også kommet på Facebook!. Det giver en ekstra mulighed for at kommunikere - og for at blive fundet af andre. Brug det - men husk, at langt fra alle TAD-medlemmer bruger Facebook. Alle vigtige kommunikationer og kluboplysninger vil naturligvis først og fremmest være at finde her på tractionavant.dk!
Facebook-gruppen er foreløbig lavet som en helt åben gruppe - indholdet kan ses og læses af alt og alle - og alle kan blive medlem af gruppen.
Se vores Facebook-side her.
(3/9-2014)

Sommertræf 2014
Årets sommertræf på Bornholm er nu vel overstået, og det blev et rigtig godt træf med ca 60 deltagende biler. Mange valgte at tage nogle ekstra dage på solskinsøen og de fik tåleligt vejr.
Generalforsamlingen søndag formiddag blev afviklet på ca. 50 minutter, men alligevel lykkedes det at få to nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Finn Lyster og Benny A. Jensen. Helt nye er de jo ikke - begge har siddet i bestyrelsen tidligere. Generalforsamlingsreferatet vil snarest være at finde her på denne side.
(31/8-2014)

Nyt fra Krybebaands-Societetet
Kegressen er omsider ved at være kørende igen. I den nærmeste fremtid vil den kunne opleves ved to arrangementer, nemlig "Fars dag" på Danmarks Tekniske Museum, torsdag den 5. juni (kl. 10-17) samt det årlige Græsted Veteran Træf i pinsen, hvor Societetet vil være til stede i hvert fald søndag og mandag, den 7-8. juni.
OBS: På Græsted har Krybebaands-Societet reserveret rigelig plads til både Kegressen og andre gamle Citroën'er - hermed en opfordring til at møde op og parkere jeres tractioner ved det store Kegresse-telt!
(25/5-2014)

Bestyrelsesmøde
Vi holder bestyrelsesmøde på søndag den 23 marts. Kontakt os, hvis du har emner, du synes skal tages op.
(19/3-2014)

Besøg på Conservatoire Citroën
Kig i Aktivitetskalenderen! Her finder du en invitation Fra ellen Nørregaard, Citroën Danmark. Besøget finder sted i oktober, men skynd dig hellere med tilmelding - det er først til mølle...
I akktivitetskalenderen findes nu også Sommertræf-invitation og tilmeldingsblanket til download, både på dansk og engelsk.
(19/3-2014)

Kontingent 2014 - ny medlemsliste - invitation til Sommertræf
Den 20. februar blev årets kontingentopkrævning udsendt pr. snail-mail. Det vil naturligvis glæde kassereren hvis I tager betalingsfristen seriøst!
I år er der vedlagt en ny medlemsliste i to eksemplarer, samt ikke mindst: Indbydelsen til årets Sommertræf på Bornholm!
Og - til almindelig orientering: Brevet er udsendt til ikke minde end 205 medlemmer!
(22/2-2014)

Attraction 301
Under normale omstændigheder ville det nye blad være havnet i jeres postkasser i disse dage. Desværre havde nogen taget fejl af datoen for indlevering til tryk - vi besluttede derfor at udsætte udsendelsen, så alle kan få glæde af ID/DS-klubbens sider. Bladet skulle gerne udkomme omkring den 10. januar.
(28/12-2013)

Vi håber den finder en dansk ejer...
Se annoncesiden!!! (Update 19/1-2014: Den gjorde den ikke. Den hvide cabriolet er nu solgt i Belgien).
(2/12-2013)

Træf i Nordtyskland til sommer
Fra Peter Mävers, der deltog i vores Sommertræf i Grenå, har vi modtaget denne lille invitation:
Kære Traction-venner!
Én gang om året afholder den Nordtyske regionalklub fra CVC (www.cvc-club.de) et weekend-træf, hvor der altid deltager ca. 10-15 køretøjer.I 2014 finder det sted i Slesvig-Holsten på Østersøkysten. Vi håber på dansk deltagelse. Træffet finder sted i weekenden den 20.-22. juni 2014. Ankomst fredag, en fælles tur om lørdagen og afslutning om søndagen. Det præcise sted er endnu ikke fastlagt, da det afhænger af antallet af deltagere og ledige hoteller. Deltagernes omkostninger kommer udelukkende til at bestå i overnatning og måltider.
Alle er hjerteligt velkomne – tilmelding til:
Reinhold Gersting
Telefon: +49 421 837004
Email: profi-gt@gmx.de
(2/12-2013)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde på lørdag den 7. december. Kontakt os meget gerne, hvis du har ting, du synes vi skal tage op på mødet.
(2/12-2013)

Ny medlemsliste - OBS!
Vi har besluttet at lave en ny, trykt medlemsliste i det gamle, smalle format, som man kan have liggende i handskerummet. Vi regner med at kunne udgive den i januar.
Takket være vores fortrinlige digitale register, er vi godt ajour mht. person- og adresseoplysninger. Vi kunne nu godt tænke os, at medlemmerne var lidt bedre til også at opgive telefonnumre og mailadresser. Det er hurtigt gjort - du kan gøre det nu! Bare klik her.
Vi synes også det er vigtigt at få opdateret vognparken i den nye medlemsliste (altså den trykte). Send derfor gerne en mail til Torsten Vig, hvis du har købt eller solgt bil - eller hvis du er i tvivl om hvorvidt vi har dine vognoplysninger.
Bestyrelsen
(23/10-2013)

Fra bestyrelsesmødet i september
Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Hans-Henrik i Aalborg, med de sædvanlige driftsemner på dagsordenen (se nedenfor). Det blev besluttet at vi arbejder for at afholde næste års Sommertræf på Bornholm. Gerne et lidt specielt træf, i anledning af 80-året for Citroën Traction Avant. Det blev endvidere besluttet, at klubben yder et tilskud til rejsudgifterne på 1000,- kr. pr. traction, selvfølgelig forudsat at man er medlem af TAD. Pengene kan passende tages fra klubbens jubilæumskonto.
Det blev også besluttet at udsende en ny, trykt medlemsliste - se ovenfor.
(23/10-2013)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde på søndag den 29. oktober. Kontakt os meget gerne, hvis du har ting, du synes vi skal tage op på mødet.
På dagsordenen har vi blandt andet evaluering af Sommertræffet, økonomi, kommende aktiviteter, Attraction, ny medlemsliste samt en snak om klubbens fremtid.
(26/9-2013)

Generalforsamlingen 2013
Referatet kan læses her.
(29/8-2013)

Sommertræf 2014???
Vi håber på det! Men indtil videre har ingen "meldt sig" til en eventuel arrangementsgruppe. Tænk over det. Og mener du at kunne overtales, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen - så vil vi prøve at koordinere det. Alle er vist enige om at træffet helst skal være i det østlige Danmark - måske Bornholm. Men med ingenting i baghånden må ALT være interessant lige nu!
(27/8-2013)

Sommertræffet i Grenå
Så er endnu et meget vellykket Sommertræf forbi - godt 45 tractioner deltog og vejret var fantastisk! Er du blandt de mange der fotograferede? Så vil webmasteren og redaktøren (det er osse mig) meget gerne høre fra dig!
Referatet fra generalforsamlingen vil kunne hentes her på hjemmesiden om et par dage.
(27/8-2013)

En rettelse!
Ved en beklagelig fejl har vi fået oplyst et forkert IBAN-nummer i både invitationen og tilmeldingsblanketten til Sommertræffet. Fejlen er nu rettet i begge dokumenter (som stadig kan downloades fra kalendersiden). Det forkerte IBAN-nummer starter med DK80, men det rigtige er DK85.
(28/5-2013)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde den 2. marts (efter værkstedsdagen hos John reele) Kontakt os, hvis du har ting, du synes vi skal tage op.
(18/2-2013)

Medlemsregister - adresseændringer
Husk at du selv skal holde dine medlemsoplysninger ajour - f.eks. din adresse, hvis du gerne vil modtage klubbladet. På bestyrelsessiden har vi nu lagt et direkte link ind til medlemsregistret - du kan også hente en vejledning i hvordan det gøres.
(15/11-2012)

Bestyrelsesmøde i oktober
Bestyrelsen holder møde den 27. oktober. Kontakt os meget gerne, hvis du har ting, du synes vi skal tage op på mødet.
(10/10-2012)

Aflysning
Grundet for få tilmeldinger har det desværre været nødvendigt af aflyse Helicopter Wing Karup-arrangementet den 5. oktober.
(27/9-2012)

Mini-sommertræffet 2012
Så er der lagt til billeder på hjemmesiden. Klik her.
(8/9-2012)

Sommeren...
Så er denne sommer (desværre) ved at være forbi. Det har været en sommer med mange arrangementer at køre til; vi har haft et meget vellykket Mini-sommertræf i Jylland og dem, der var på ICCCR i England har fået en stor og god oplevelse.
Vi holder blikket vendt mod kalenderen. For nu starter mødesæsonen meget snart i både øst og vest!
(28/8-2012)

Sjælden bil bevaret i Danmark
Som man kunne forvente, endte priserne på den store auktion på Aalhom Automobil Museum i august med at blive helt vanvittige. Så meget desto mere er der grund til at glæde sig over, at det lykkedes at bevare den eneste overlevende danske cabrio-coach (4-dørs Berline med kaleche) her i landet. Bilen er en Normale fra 1938 bygget hos det franske karrosserifirma AEAT. Den har tilmed en meget veldokumenteret dansk historie. Den nye, heldige ejer er vor gode kasserer: Hans-Henrik Sørensen fra Aalborg. Til lykke!
(28/8-2012)

Peter Juel Jeppesen
Det er med dyb sorg, at vi må meddele at Peter Juel Jeppesen er død mandag den 9. juli. Selvom alle var klar over alvoren omkring hans sygdom, er det bare ubegribeligt - og lige nu hvor denne dårlige nyhed netop er kommet, kan der slet ikke sættes ord på...
Bisættelsen finder sted tirsdag den 17/7 kl. 12.00 på Sundby Kirkegård og Krematorium, Kastrupvej 51, 2300 Kbh. S.
(11/7-2012)

Sommertræf 2013
Så er der taget hul på fprberedelserne til næste års Sommertræf - og det kan afsløres, at træffet finder sted i Grenå. I træfgruppen: Evy og Jens Holst, Jytte og Martin Vestergaard samt Inge og Peter Dahl. Dato følger, men det bliver sandsynligvis 23-25. august.
(11/7-2012)

Copenhagen Historic Grand Prix
Kom til motorløb i din Traction! Vi har reserveret plads på "Classic Car Park" til dem der har lyst til komme. Vi opstiller en lille pavillon så vi har et samlingspunkt.
Lad os mødes i Fælledparken d. 4. og 5. august 2012 på plænen ved Øster Allé, indkørsel fra Øster Allé (Trianglen). 

Bemærk det koster 40,- kr. at parkere i Classic Car Park, men i år har vi samtidig mulighed for at få 70,- kr. i rabat på indgangen til Copenhagen Historic Grand Prix ved køb af billet i forsalg på Billetlugen (gælder til og med 1. august 2012)

Er du interesseret i dette tilbud, køb billetter direkte på følgende link: http://burl.dk/ns428o og log ind med denne adgangskode: Traction2012
(11/7-2012)

Generalforsamlingen 2012
Netop overstået: Et rigtig dejligt Mini-Sommertræf ved Hampen Sø! Tak til arrangørerne for en hyggeligt weekend og et meget vellykket arrangement! Årets generalforsamling blev afholdt om søndagen. Referatet kan læses her.
(20/6-2012)

Sommertræf 2012 - sidste udkald!
Nu er sidste frist for tilmelding overskredet, men der er muligvis et par ledige pladser endnu. Er du interesseret, så kontakt Solveig på orlaf@lden.dk eller 98 86 92 01. Jo før, jo bedre!
(15/5-2012)

Mini-sommertræf 2012
Finder som bekendt sted på Hampen Sø Camping i weekenden 15-17. juni. Invitationerne er nu udsendt. Selvom vi skal til Midtjylland, består arrangementsgruppen af garvede eksperter fra Nordjylland: Eva og Hans-Henrik, Yrsa og Helge, Solveig og Orla, Bente og Henrik samt Elsebeth og Poul. Der er tilmeldingsfrist den 14. maj. Tilmelding til Solveig Falden - mail: orlaf@lden.dk.
(11/4-2012)

Minitræf 2012
På grund af ICCCR i England holder vi ikke Sommertræf i august som vi plejer, men et der arbejdes med at arrangere et "Minitræf" i Midtjylland i weekenden 15-17. juni. Mere information følger.
(30/1-2012)

Nyt fra Kassereren
Traction Avant Danmark har fået ny bank. Bankoplysninger findes på bestyrelsessiden. Den gamle postgirokonto er også blevet opsagt, da den er overflødig.
Kontingentopkrævninger for 2012 er netop udsendt - husk sidste rettidige betalingsdato er 15. februar.
(30/1-2012)

Bestyrelsesmøde i november
Bestyrelsen holder møde den 20. november. Kontakt os hvis du har ting, du synes vi skal tage op.
(15/10-2011)

Generalforsamlingen 2011
Referatet kan læses her.
(7/9-2011)

Ny kasserer i TAD
Velkommen til Hans-Henrik Sørensen, som nyt bestyrelsesmedlem med den tunge post som kasserer! Vi glæder os til at forsat hyggeligt og godt samarbejde i bestyrelsen og siger samtidig en stor tak til Carsten Thylgaard for sin mangeårige indsats!
(1/9-2011)

Sommertræf 2011
Stor tak til både arrangementsgruppen og alle deltagere for et dejligt og vellykket Sommertræf i Middelfart her i august! Vi samler fotos ind (bidrag modtages med tak) - og vil snarest lægge nogle af dem ud på hjemmesiden, ligesom der selvfølgelig kommer en større reportage i næste blad.
Referat fra generalforsamliingen vil også være at finde her på siden om få dage...
(25/8-2011)

Serverflytning
Man kan ikke se det, men vores hjemmeside er nu blevet flyttet til en ny server. Dette er grunden til at siden ikke har været opdateret i et stykke tid.
(8/4-2011)

Ledningsnet-dag
Ingen dato endnu, men vi satser på et efterårsarrangement.
(8/4-2011)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde lørdag den 30. april, i forbindelse med stumpemarkedet hos Lena og René i Taulov. Har du ting, du ønsker skal tages op på mødet er du velkommen til at kontakte én af os!
(8/4-2011)

Sommertræf 2011
Nu skulle invitationen gerne være udsendt med post til alle medlemmer. Du kan også hente den her på hjemmesiden, sammen med tilmeldingsblanketten. Se på kalendersiden.
(4/4-2011)

ICCCR 2012
Er du tilmeldt ICCCR i Yorkshire til næste år? Der er 50% rabat ved tilmelding - og betaling - og fristen er adsat til 31. marts.
(21/2-2011)

Ledningsnet-dag
Det har ikke været muligt at skaffe de nødvendige materialer til den annoncerede ledningsnet-dag hos John Reele her i Marts. Arrangementet er derfor udsat til lidt senere. Men selvfølgelig - vi ses alligevel den 5. marts hos John, for der er jo mulighed for at lave så mange andre ting!
(9/2-2011)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde søndag den 30/1. Har du spørgsmål eller ting, du synes skal tages op, så send en mail til én af os!
Hilsen fra Bestyrelsen!
(21/1-2011)

ICCCR 2012 - nye datoer
Arrangørerne af det 15. ICCCR i Yorkshire i 2012 har meddelt at man har flyttet både stedet og datoerne for afholdelsen af træffet. Datoerne er rykket en uge frem, så det nu er den 9.-12. august 2012. Der er flere oplysninger her.
(21/1-2011)

Attraction 289
På grund af en misforståelse omkring deadline har vi måttet beslutte at udsætte næste klubblad. Attraction 289 udkommer omkring den 10. januar. Til gengæld er det nu med deltagelse af alle 4 danske Citroënklubber!
(12/12-2010).

Nyt fra Motorhistorisk Samråd
TAD var tilstede på årsmødet i Motorhistorisk Samråd. Kritikken fra sidste års årsmøde var taget til følge; der er sket store forandringer med MhS' hjemmeside, og en stor forbedring af kommunikationen til medlemmerne.
Der er blev valgt 5 nye bestyrelsesmedlemmer, og vi har nu tillid til, at den nye bestyrelse vil følge op på den gode udvikling.
Tidligere var det kun klubbernes kontaktpersoner der fik nyheder fra MhS, men idag er det muligt for alle at tilmelde sig til MhS' nyhedsbrev og holde sig opdateret. Se mere på: http://www.motorhistorisk.dk.
(14/11-2010).

Værkstedsdag i Valby
Så er der igen planlagt en sceance hvor vi laver ledningsnet, nærmere bestemt hos John Reele i Marts måned. Skal du igang med at lave ledningsnet vil det være en god idé at kontakte Eugenio allerede nu, da han vil sørge for fælles indkøb af materialer - herunder den helt rigtige type ledning.
(13/11-2010).

Sommertræf 2011
Så er sted og dato for næste års Sommertræf på plads! Vi skal til Fyn, nærmere bestemt Hotel Comwell Middelfart. Datoerne er den 19.-21. august.
Træfgruppen består af Vita og Knud O. Pedersen, Lena og René Christensen samt Henrik Rasmussen.
(5/11-2010).

Bilsektionen på tractionavant.dk
Vi er nu så småt begyndt at lukke op for vores hjemmesides "2. sektion". Indtil videre kan man læse 2 artikler - den ene er en generel introduktion til Citroën Traction Avant, den anden er en oversigt over de forskellige modeller. Senere bliver der suppleret med en artikel om udviklingen af modellerne gennem årene. Tilsammen vil disse artikler give et overblik, ikke mindst for "udenforstående" over hvad det er vi kører rundt i.
Desuden er det planen at lave en menuside, hvorfra man kan downloade forskellige artikler – f.eks. gamle artikler fra klubbladet – og andre ting, som f.eks. brochurer eller instruktionsbøger. Jeres ærbødige webmoster opfordrer endnu en gang til tålmodighed...
(5/11-2010)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde på søndag, den 31/10. Har du spørgsmål eller ting, du synes skal tages op, så send en mail til én af os!
Hilsen fra Bestyrelsen!
(27/10-2010)

Biler til film og diverse
Har du lyst til at bruge din bil til udlejning til film og diverse reklame? Nu er der kommet et bureau som formidler udlejning via internettet. Du kan se mere på BookAclassic.dk.
(15/10-2010)

Dårligt nyt!
Peder Grønborg døde søndag 5/9 efter 10 år med sin kræftsygdom. Bisættelsen finder sted fredag den 17. september kl. 14.00 fra Bispebjerg Kirkegårds Søndre Kapel, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV. Vi kører med nogle Tractioner! Kontakt Jens MN på telefon 2046 2798, hvis du gerne vil deltage.
I stedet for blomster bedes du betænke Kræftens Bekæmpelse, giro 0001155 mrk. Peder Grønborg.
Mindeord følger i oktobernummeret af Attraction.
(8/9-2010)

Generalforsamling 2010
Referatet kan ses her.
(6/9-2010)

Sommertræf 2010
Endnu et vellykket Sommertræf er overstået og vi der deltog har haft en dejlig weekend i Hanstholm. Stor tak til arrangørerne! Hvis du fotograferede, vil vi meget gerne have billeder til hjemmesiden og/eller klubbladet. Som sædvanlig holdt vi årets generalforsamling på træffet - referatet vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden.
(25/8-2010)

Index til klubbladet
Leder man efter en gammel artikel i klubbladet, kan det være helt umuligt at huske i hvilket nummer af bladet man skal finde den!
Men fortvivl ikke, nu kan du hente et index i Excel-format og søge digitalt.
Gå til klubblad-siden eller klik her.
(20/7-2010)

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling 2010 i Traction Avant Danmark.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 22. august kl. 10.00 på Montra Hanstholm Hotel. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, uanset om man deltager i sommertræffet eller ej.
Hilsen fra Bestyrelsen
(9/6-2010)

Fransk Biltræf 2010
Nu nærmer dagen sig, hvor en masse franske bilklassikere igen mødes på Gisselfeld Slot. Træffet afholdes søndag den 13. juni - tilmeldingsfristen er den 6. juni. Træffet arrangeres af alle de danske klubber for franske biler. Du finder al information på www.franskbiltraef.dk
(29/5-2010)

Græsted Veterantræf
TAD var flot repræsenteret på årets veterantræf i Græsted. Foruden et fint udvalg af forskellige TA-modeller havde vi en lille udstilling af komponenter - motor, gearkasse, drivaksler - og et helt fortøj. Flere billeder følger i næste nummer af Attraction.
(29/5-2010)


Sommertræf 2010
Så er invitationen med programmet - og tilmeldingsblanketten klar! Du kan hente begge dele fra kalendersiden!
(29/4-2010)

Copyright
Det er åbenbart nødvendigt. Så nu er copyright-siden omsider tilgængelig fra tractionavant.dk's startside.
(16/4-2010)

Sommertræf 2010
Datoerne er nu fastlagt: Det sker i weekenden 20-22 august i Hanstholm. Flere oplysninger følger snarest.
(8/3-2010)

Nyt fra ACI
Der arbejdes fortsat intenst på at styrke ACI's position, ikke blot som bindeled mellem Automobiles Citroën og Citroënklubberne i hele verden, men også som en international kommunikationskanal klubberne imellem. 2009 var et godt år for ACI; blandt andet er det nu ACI der administrerer Citroëns internationale sponsorbudget. ACI er ved at blive synlig og deltager nu med en stand ved større Citroënbegivenheder i Europa. Første gang var i Arras - og senest var det på Retromobile i Paris i slutningen af januar.
ACI har nu introduceret en helt ny hjemmeside, hvor man ikke blot kan følge udviklingen af organisationen, men også læse og finde links til træf og andre begivenheder. Tag et kig! Og nu du er der - så gå videre og se på Zolder-træffet i Belgien, her i april. Man kan nu tilmelde sig og arrangørerne har lovet en snarlig opdatering af hjemmesiden, mere mere detaljerede informationer om træffet.
(18/2-2010)

Er der én, der vil i fjernsynet?
Det var ikke nedenstående rubrik, der gav pote. Men vi fandt en frivillig! Nemlig Peter Juel Jeppesen og hans sorte Normale '38.
(18/2-2010)

Er der én, der vil i fjernsynet?
TV Kanal 6 vil gerne lave et indslag om Citroën Traction Avant i programmet "Gear og Lir". De leder derfor efter en Traction-ejer, der vil fortælle om sin bil. Der må gerne være en sjov historie, og bilen skal selvfølgelig være med. Man skal regne med at bruge et par timer på sagen - eventuelle udgifter kan dækkes. Det er mindre vigtigt, hvor i landet det foregår. Kontakt venligst Jan Lang, tlf: 30 17 77 81.
(13/1-2010)

Den nye medlemsliste
Af forskellige årsager er vi først nu blevet klar med en opdateret medlems- og vognliste i digital udgave. Det betyder, at der kommer til at gå endnu nogen tid, før en ny trykt udgave kan blive sendt ud. Som medlem af TAD kan du få den digitale udgave i Excel-format. Send en mail til Eugenio eller Torsten.
(13/1-2010)

Motorhistorisk Samråd
På bestyrelsesmødet søndag den 10/1-2010 har vi besluttet at TAD fortsat skal være medlem af Motorhistorisk Samråd, da vi ikke ser nogen alternativer. Med det stærkt forhøjede kontingent, som blev vedtaget på MHS' seneste årsmøde (begrundet i et ønske om at etablere et sekretariat med en lønnet medarbejder), vil TAD få en årlig merudgift på ca. 4.000,- kr. Vi har den opfattelse, at MHS har redegjort meget utilstrækkeligt i sagen og finder desuden at beslutningsprocessen er kritisabel. Dette har vi derfor givet udtryk for i et brev, som vi sender til MHS' besyrelse i forbindelse med kontingentindbetalingen. Brevet kan ses her.
(11/1-2010)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde på søndag den 10. januar. Har du spørgsmål eller ting du synes skal tages op, så send en mail til én af os!
(6/1-2010)

Stort Citroëntræf i Belgien
Lidt sent ude - men nu er der lagt op til et stort træf på racerbanen Zolder i Belgien. Arrangementet, som afholdes af de belgiske Citroënklubber, (Amicale Citroën Belge) hedder "CitroënStory" og finder sted allerede i slutningen af april, i weekenden den 24. og 25. Træffet er valgt af ACI som "Årets begivenhed", hvilket gør det til et vigtigt træf, der blandt andet får støtte fra Citroënfabrikken. Desuden medvirker ACI til at sikre en god organisation. Også den belgiske Citroën-importør er involveret i træffet. CitroënStory har naturligvis sin egen hjemmeside! Klik her.
(5/1-2010)

Billeder fra Sommertræffet
Så er der lagt billeder ud fra Sommertræf 2009 i Helsingør. Klik her.
(7/11-2009)

Bestyrelsesmøde 4. oktober
Bestyrelsen holder møde den 4. oktober. Blandt emnerne på mødet bliver en fortsættelse af diskussionen fra generalforsamlingen, om hvordan vi bedst kan anvende klubbens midler i fremtiden. Har du idéer til dette, eller andre emner, hører vi gerne fra dig.
(24/9-2009)

Generalforsamling 2009
Referatet fra generalforsmalingen kan hentes her.
(29/8-2009)

Sommertræf og generalforsamling 2009
Så er det overstået: Årets vigtigste Citroën-begivenhed i Danmark: Sommertræffet, som vi må sige blev meget vellykket. Ikke mindst på grund af de komfortable og smukke omgivelser på Lo-skolen. Tak til alle deltagere - og tak til medlemmerne fra ID/DS-klubben, der mødte frem med fødselsdagskagen!
Kontakt jeres ærbødige webmoster (jmn), hvis I har taget nogle gode bileder. Som sædvanlig samler vi lidt billeder til hjemmesiden.
Generalforsamlingen er også vel overstået - referatet vil kunne findes her om få dage.
(17/8-2009)

Jubilæumstræffet i Arras
Så er det overstået: Årets vigtigste Citroën-begivenhed - den "officielle" fejring af 75-året for lanceringen af Traction Avant. Danmark var repræsenteret med 16 tilmeldte biler (ikke imponerende, men dog 4 gange så mange som Sverige og Norge tilsammen:-). Ialt deltog godt 1000 biler i træffet der var utrolig vellykket og velorganiseret! En kæmpe oplevelse. Vi lægger billeder ud snarest...
(25/7-2009)

Sommertræf 2009
Tilmeldingsfristen er indtilvidere forlænget til 27. maj. Vi ved at der er flere, der har planer om at deltage, men som mangler at tilmelde sig. Af hensyn til træfgruppens arbejde bedes I tilmelde jer inden 27/5. Tilmeldingsblanket mv. findes på træffets hjemmeside - her.
(19/5-2009)

Oplysninger til medlemslisten
Har du fået meldt tilbage til klubben? Ellers kan det stadig nås! Blanketter og medlemsbrev kan stadig hentes her.
(1/4-2009)

Ny medlemsliste
Vi samler oplysninger til vores ny medlems- og vognliste, og håber at kunne lave en aktuel, trykt udgave her i foråret 2009. Vi har brug for alles indsats, og har derfor skrevet et medlemsbrev, som vil blive udsendt snarest. Sammen med brevet har vi lavet nogle blanketter (regneark), som vi håber kan gøre det nemt at af give diverse oplysninger til klubben. Brev og blanketter kan også hentes her.
(1/2-2009)

Sommertræf 2009
Træfgruppen er nu dannet og består af Peder Grønborg, Bjørn Mogensen, Jørgen Hove, Christian Pejstrup, Eugenio Lai og Jens Møller Nicolaisen. Og vi er godt igang.
(1/2-2009)

TA 75 års jubilæumstræf i Arras
Nu er det tid til at tilmelde sig den ubetinget største begivenhed i 2009: Jubilæumstræffet i Arras, Nordfrankrig, den 10.-13. juli. Alt tyder på at det bliver et træf i monsterstørrelse. Træffet arrangeres af en særlig kommite, bestående af repræsentanter fra TA-klubberne i Belgien, Frankrig, Holland og England, og har af ACI fået status som "Event of the Year".
Arrangørerne har brug for at få et overblik over tilmeldingerne så tidligt som muligt - og henstiller derfor til at man tilmelder sig snarest. Af samme grund er der rabat, hvis man tilmelder sig senest 15. februar.
Tilmeldingsformular - samt en stor mængde information, finder du på træffets hjemmeside. Klik her!
(27/12-2008)

Attraction i farver
Det har været længe undervejs, men fra og med næste nummer af bladet, der udkommer omkring 1. januar, vil Attraction være med farver på alle sider, og i endnu bedre kvalitet. Den 19. november holdt redaktionerne et fællesmøde, hvor det blev endeligt besluttet. Samtidig sker der så den ændring, at bladet kun vil udkomme 4 x årligt i stedet for de nuværende 6. Dette skal ses i lyset af, at det har været en meget stort arbejde for alle der laver blad, at skulle gøre det hveranden måned. Samtidig er behovet for at have bladet som aktuelt informationsorgan jo dalet, i takt med at næsten alle bruger klubbernes internetsider. At bladet bliver forbedret kan forhåbentlig opveje, at det fremover udkommer kvartalsvis!
Udover den besparelse klubberne får i porto, vil den årlige udgift til tryk også blive lavere.
Vi glæder os til at lave det næste nummer - og se verden i farver!
(20/11-2008)

Sommertræf 2009
En glædelig nyhed: Sommertræf 2009 vil blive afholdt i weekenden 14.-16. august 2009 på LO-skolen i Helsingør. Vi har fået en god aftale på plads, så vi kan fejre tractionens 75-års jubilæum på dette unikke og smukke sted! Mere information kommer senere. En træfgruppe er endnu ikke dannet - har du lyst til at være med, eller har du gode idéer til aktiviteter eller andet, vil vi (bestyrelsen) meget gerne høre fra dig! Kontakt Jens MN.
Se mere om LO-skolen her!
(11/11-2008)

Klubbens vedtægter
Vedtægterne er nu tilgængelige på hjemmesiden. Se under "Bestyrelse m.m."
(29/10-2008)

Attraction nr. 279
Da de fleste af os der laver klubblad er afsted på diverse ferieture, bliver vi nødt til at lave dette blad lidt tidligere end normalt. Det har derfor været nødvendigt at flytte deadline til dette nummer til mandag den 21. juli.
(13/7-2008)

Generalforsamlingen
Ca. 30 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling på Sommertræffet - referatet kan du nu hente her.
(25/6-2008)

Sommertræf 2008
Endnu et vellykket Sommertræf er overstået, i år i Himmerland, nærmere betegnet Løgstør. Fra jeres ærbødige webmoster skal der lyde en stor tak for en dejlig weekend.
Som sædvanlig holdt vi også generalforsamling på træffet - referatet fra den vil kunne downloades fra denne side om få dage.
For en gangs skyld var jeg ikke så flittig med kameraet - så nu søger vi fotos!!! Både til et billedgalleri på vores website og til det næste nummer af klubbladet! Tog du billeder på træffet, så kontakt Jens MN.
(23/6-2008)

Fransk biltræf 2009
For tiden er et spændende projekt i støbeskeen - i februar blev der afholdt et planlægningsmøde for et fælles træf for alle franske biler. Eugenio Lai deltog i dette møde, hvor det blev vedtaget at alle relevante klubber stiller med to personer i en arrangementsgruppe. I den forbindelse søger vi en frivillig, der har lyst til at være med hvor det sker.... få nye venner - ring til Eugenio!
Se forresten også omtalen i sidste nummer af Attraction.
(8/5-2008)

Foråret
Ja, nu er det så slut på vintersæsonen og klubmøderne i Roskilde. Møderne har været meget velbesøgt med 15-20 medlemmer hver gang. De der var med ved det sidste møde (april) fik lejlighed til at se Thomas Bødkers nyimporterede 11B Normale 1937 - samt adskillelse af motoren, der mest af alt lignede noget mose-agtigt. En særlig delikat form for slam. Tak til flemming Jensen for billedet.
(15/4-2008)

14. ICCCR, Rom 2008
Hvis man tilmelder sig senest 29. februar, er der penge at spare! Efter denne dato stiger træfprisen fra 50€ (bil inklusive chauffør) til 70€. Pris pr. passager er 5€ uanset tilmeldingstidpunkt, og kan også bare betales ved ankomsten.
Tilmeldingsformular kan hentes på www.icccr2008.it hvor der også er mulighed for online-betaling (via PayPal).
(13/2-2008)

Amicale Citroën International
Traction Avant Danmark er nu direkte repræsenteret i ACI. Gert Bue Larsen, der i en årrække har været den ene af Danmarks to ACI-delegerede, har ønsket at udtræde og Jens Møller Nicolaisen har nu overtaget begge Gerts poster, dels som delegeret, dels som bestyrelsesmedlem, hvor han blev valgt på generalforsamlingen i Paris den 9/2.
Den anden danske ACI-delegerede er Peter Bue Nielsen fra Dansk Citroën Klub.
Amicale Citroën International får stadig større betydning, som internationalt bindeled mellem klubberne og Citroën, og varetager interessen for over 55.000 Citroënklub-medlemmer i 25 lande.
(13/2-2008)

Aktiviteter!
Aldrig har vi haft så meget i kalenderen!
(8/2-2008)

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 2. marts hos Eugenio - kontakt én af os, hvis du har emner, du synes skal diskuteres.
(3/2-2008)

Billeder fra Sommertræffet 2007
Så har din ærbødige webmoster endelig fået taget sig sammen og lagt et lille galleri på hjemmesiden. Klik her.
(6/11-2007)

Tur i Citroën-Kégresse
Søndag den 30. september inviterer "Krybebaands-Societetet af 16. November 2006" på en køretur med larvefødder. Se kalenderen.
(21/9-2007)

14. ICCCR, Rom 2008
Tiden nærmer sig - og det er nu blevet muligt at tilmelde sig til den store begivenhed til næste sommer! Se også Attraction 273 side 38.
Flere oplysninger om træffet samt mulighed for tilmelding og online-betaling (via PayPal) findes på www.icccr2008.it.
(8/9-2007)

Tractionen fylder 75 år! Kæmpe-træf i Arras i Nordfrankrig, juli 2009
2009 er som bekendt året for den meget runde fødselsdag. I den anledning er fire store Traction-klubber gået sammen om at lave
det ultimative træf. Det drejer sig om Traction Universelle (F), Traction Owner's Club (GB), Traction Avant Nederland (NL) og Begische
Oude Citroën Club (B). Den opmærksomme Attraction-læser vil vide at dette spændende arrangement af ACI nu har fået status som
"Event of the Year 2009" (se Attraction 273 side 9).
Træffet har allerede nu fået sin egen hjemmeside - klik her: www.75heurespour75ans.com
(8/9-2007)

Generalforsamlingen 2007
Referatet kan ses her.
(8/9-2007)

Ny formand
På generalforsamlingen, der afholdtes på sommertræffet, fik vi ny formand: Eugenio Lai. Eugenio har siddet i TAD's bestyrelse
i 10 år, så han kender alt til klubbens arbejdsområder. Og så kan vi desuden glæde os over at den afgående formand, Torsten Vig,
fortsætter sit gode arbejde i bestyrelsen!
Referatet fra generalforsamlingen følger snarest.
(23/8-2007)

Sommertræf 2007
Sommertræffet er nu vel overstået - alle er vist enige om, at det blev en særdeles vellykket træf, ikke mindst på grund af det meget
velegnede og pragtfulde sted. Der var pæn deltagelse, med knapt 60 tractioner og 120 personer. Heriblandt også biler fra Sverige,
Norge, Holland og England.
Vi vil naturligvis forsøge at samle et godt fotogalleri her til hjemmesiden, så har du taget billeder vil vi være glade for at få kopier
(i høj opløsning) tilsendt på en cd.
(23/8-2007)

Sommertræf 2007
Der er nu lukket for tilmeldinger, Vi glæder os til den store weekend! Der er mere information på træffets hjemmeside.
(12/7-2007)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde nu på søndag eftermiddag (24. juni) - kontakt én af os, hvis du har emner, du synes skal diskuteres.
(22/6-2007)

Sommertræf 2007
Invitationer er nu udsendt til alle medlemmer. På www.tractionavant.dk har træffet fået sin egen side - her!
(13/5-2007)

Besøg på Citroënfabrikken i Aulnay samt Le Conservatoire Citroën
Vi har modtaget en invitation fra Citroën Danmark - i oktober er der mulighed for at se indenfor i Le Conservatoire, hvor Citroën
har opmagasineret hundredevis af unikke og spændende biler - og samme dag besøge noget af det nyeste, nemlig fabrikken i
Aulnay. Invitationen er sendt ud til samtlige danske Citroënklubber, og der er kun plads til 30 personer. Da tilmelding sker efter
først-til-mølle-princippet, skal man nok ikke tøve med at melde sig til. Se mere her.
(1/5-2007)

Skovturen på Sjælland
I sidste blad (Attraction 270) blev tilmeldingsfristen angivet til 14. april. (Af hensyn til pladsreservation på Teknisk Museum).
Skulle du have glemt at tilmelde dig kan det nås endnu - men skynd dig! Se kalenderen.
(18/4-2007)

Stumpemarked i Reims
Desværre har der ikke været tilmeldinger nok til den bustur, som Helge Gedebjerg har arrangeret til Stumpemarkedet i Reims
den 10-11 marts. Der køres derfor i privatbiler.
(5/3-2007)

Sommertræf 2007
Så ligger det fast, at sommertræffet kommer til at finde sted på Hotel Christiansminde i Svendborg. En træfgruppe er ved at være
dannet. Se løbende info i kalenderen.
(24/1-2007)

Sommertræf 2007
Der arbejdes nu med et par steder på Fyn, nærmere bestemt Svendborg og Nyborg. Der er ikke truffet nogen endelig beslutning,
men til gengæld er datoerne på plads: den 10-11-12 august. Mere information følger snarest.
(18/1-2007)

Sommertræf 2007
- er desværre ikke på skinner endnu. Og nu HASTER det snart med at finde et egnet sted. Der har været sonderinger i området
omkring Middelfart, men de tilbud vi har fået er for dyre - andre steder er der ikke plads nok til os.
(12/12-2006)

Klubmøderne i Aalborg
Desværre har der ikke været rigtig interesse! Første gang lovede det ellers godt med 7 fremmødte medlemmer, men de sidste
to gange har ingen uopfordret fundet på at lægge vejen forbi Hans-Henrik. Derfor er det besluttet at indstille møderne som en fast
aktivitet.
(12/12-2006)

Stumpemarkedet i Søborg lørdag den 7/10-2006
...blev en kæmpe succes, med meget stort fremmøde - ca. 35-40 mennesker mødte op, heriblandt mange nye medlemmer.
Vi havde en hyggelig dag - og mange reservedele skiftede ejere, så de nu kan blive brugt til noget, fremfor at ligge og samle støv.
Vi håber at lave et lignende arrangement i Jylland til foråret. Har du lyst til at lægge hus til hører bestyrelsen meget gerne fra dig!
(8/10-2006)

Referat fra generalforsamlingen 2006
Referatet kan hentes som pdf-fil her.
(25/9-2006)

Opdateringer
Så er der kommet billeder fra Sommertræffet - se under aktiviteter/billedgallerier eller klik her. Se også aktivitetskalenderen, som er
opdateret med klubmøder i Sydjylland!
(18/9-2006)

Sommertræf 2006
Tak til alle for et veloverstået og meget vellykket Sommertræf i Skærbæk! Billeder fra træffet samt referat fra generalforsamlingen vil
kunne ses her på hjemmesiden om få dage.
(4/9-2006)

Sommertræf 2007
Hvem har lyst til at være med i en arrangementsgruppe? Vi søger medlemmer og idéer til sted (gerne i Østdanmark) samt sponsorer!
En hver indsats - stor eller lille - er velkommen! Kontakt Torsten Vig.
(27/8-2006)

Hjemmesiden
Bedre sent end aldrig - som det ses, er den nye hjemmeside under udarbejdelse. I første omgang udbygges klub-sektionen, men vi
håber også at få dét område, der skal handle om bilerne sat igang snarest muligt.
I de kommende uger vil man nok kunne irriteres over diverse døde links, fejl og mangler - undskyld - men det skal nok gå over!
Idéer, kommentarer, rettelser modtages med kyshånd af jeres ærbødige webmaster, Jens MN. Bare send en mail...!
(27/8-2006)

g